Cập nhật ngày: 04/07/2024 lúc 2:35:31 CH
Quy định mới về danh mục phương tiện đo nhóm 2
Ngày 15/4/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư sô 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chính của Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN là sửa đổi và bổ sung Danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2, nâng tổng số chủng loại phương tiện đo nhóm 2 bắt buộc kiểm soát về đo lường từ 68 lên 69 chủng loại.

Theo đó, Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN đã loại bỏ 01 chủng loại phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện xoay chiều 1 pha kiểu cảm ứng) ra khỏi Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải kiểm soát về đo lường; đồng thời, Thông tư đã bổ sung thêm 01 chủng loại phương tiện đo nhóm 2 (thiết bị đo điện năng sạc pin xe điện) vào trong Danh mục, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo, cụ thể:

Theo đó, sửa đổi danh mục phương tiện đo, biện pháp kiểm soát về đo lường và chu kỳ kiểm định phương tiện đo bao gồm:

- Phương tiện đo độ dài, gồm: Thước cuộn; Phương tiện đo khoảng cách quang điện có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Phương tiện đo độ sâu đáy nước có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Phương tiện đo độ sâu công trình ngầm có chu kỳ kiểm định là 24 tháng; Taximet có chu kỳ kiểm định là 18 tháng;

- Phương tiện đo kiểm tra tốc độ phương tiện giao thông có chu kỳ kiểm định là 24 tháng; Phương tiện đo thủy chuẩn có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Toàn đạc điện tử có chu kỳ kiểm định là 12 tháng;

- Phương tiện đo cân gồm: Cân phân tích có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân kỹ thuật có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân đồng hồ lò xo có chu kỳ kiểm định là 24 tháng; Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân treo móc cẩu có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân ô tô có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới có chu kỳ kiểm định là 24 tháng; Cân tàu hỏa tĩnh có chu kỳ kiểm định là 12 tháng; Cân tàu hỏa động có chu kỳ kiểm định là 24 tháng.

- Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe đạp điện, xe máy điện: Có chu kỳ kiểm định là 60 tháng;

- Thiết bị đo điện năng xoay chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng;

- Thiết bị đo điện năng một chiều sạc pin xe ô tô điện: Có chu kỳ kiểm định là 36 tháng.

Thông tư số 03/2024/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15//10/2024./.

Nhật Trinh
 In trang]